Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate Enhanced Edition: Magia

Zaklęcia kapłana i druida
Czary kapłana i druida - poziom I morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę pierwszopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom II morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę drugopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom III morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę trzeciopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom IV morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę czwartopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom V morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę piątopoziomowych zaklęć kapłana i druida.


Czary maga
Czary maga - poziom I morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę pierwszopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom II morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę drugopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom III morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę trzeciopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom IV morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę czwartopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom V morgan & Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę piątopoziomowych zaklęć maga.


Zwoje
Zwoje ochronne (zielone) Kinski & morgan

Artykuł zawiera opisy i ocenę zielonych zwojów ochronnych.

Zwoje przeklęte Kinski

Artykuł zawiera opisy i ocenę zwojów przeklętych.