Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate Enhanced Edition: Profesje

Premie klasowe
Cios w plecy Kinski
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze sztyletowaniem.

Biegłości Kinski
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z biegłościami.

Chowańce morgan

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z chowańcami.

Umiejętności złodziejskie Alvarez
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z umięjętnościami złodziejskimi.

Liczba znanych czarów Alvarez
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ilością znanych czarów.

Liczba zapamiętanych czarów Alvarez
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ilością zapamietanych czarów.


Inne
Zdolności specjalne Kinski
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze zdolnościami specjalnymi klas i podklas oraz głównego bohatera.

Dwuklasowość Kinski
(morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z dwuklasowaniem.