Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Tabele reputacji

Początkowa reputacja


Charakter Wartość reputacji
Praworządny dobry 12
Neutralny dobry 11
Chaotyczny dobry 11
Praworządny neutralny 10
Neutralny 10
Chaotyczny neutralny 10
Praworządny zły 9
Neutralny zły 9
Chaotyczny zły 8


Wpływ reputacji na zadowolenie w zależności od charakteru


Reputacja Opis Dobry Neutralny Zły
1 Pogardzany -300 -300 80
2 Pogardzany -300 -160 80
3 Pogardzany -160 -160 80
4 Pogardzany -160 -80 80
5 Znielubienie -160 -80 80
6 Znielubienie -80 0 80
7 Znielubienie -80 0 0
8 Znielubienie -80 0 0
9 Przeciętny 0 0 0
10 Przeciętny 0 0 0
11 Przeciętny 0 0 0
12 Przeciętny 0 0 0
13 Popularny 80 0 -80
14 Popularny 80 0 -80
15 Popularny 80 0 -80
16 Popularny 80 0 -160
17 Heroiczny 80 0 -160
18 Heroiczny 80 0 -160
19 Heroiczny 80 -80 -300
20 Heroiczny 80 -80 -300

Legenda:

80 - postać jest zadowolona

0 -

-80 - postać wyraża niezadowolenie

-160 - postać narzeka na nieodpowiednią reputację

-300 - postać odchodziWpływ reputacji


Reputacja Cena przedmiotów Koszt podniesienia Zabicie niewinnego Wpływ na reakcję
1 100% 1500 0 -20
2 100% 1200 -1 -7
3 100% 1000 -1 -6
4 50% 1000 -1 -5
5 40% 500 -2 -4
6 30% 400 -2 -3
7 20% 200 -2 -2
8 20% 300 -2 -1
9 10% 400 -3 0
10 0% 500 -4 0
11 0% 700 -4 0
12 0% 900 -5 0
13 0% 1200 -5 0
14 0% 1500 -5 1
15 -10% 2000 -6 1
16 -10% 2500 -7 2
17 -20% 5000 -8 2
18 -30% - -9 3
19 -40% - -10 3
20 -50% - -10 4