Mechanika | Postaci | Ekwipunek | Magia | Profesje | Solucja | Ciekawostki

Klasy i podklasy | Twierdze | Premie klasowe | Zdolności | Dwuklasowość


by Solar


Wstęp

Gdy wyjdziesz z Twierdzy po zabiciu TorGala, Nalia zwierzy ci się ze swoich problemów. Jej nieżyjący już ojciec przyrzekł jej rękę Isaei Roenallowi. Ich rodzina należy do typowych aroganckich arystokratów, dla których liczy się tylko status społeczny. Teraz gdy pan twierdzy nie żyje, Nalia musi wyjść za Isaeę Roenalla, gdyż twierdza potrzebuje pana. Jednak ona wcale nie ma na to ochoty i dlatego zwróci się do ciebie z małą prośbą. Mianowicie poprosi abyś został opiekunem twierdzy i przyległych do niej ziem. Oczywiście zgódź się bez najmniejszych oporów – to bardzo ucieszy Nalię. Zaraz też zostaniesz przeniesiony do sali audiencyjnej, gdzie odbędzie się krótka rozmowa miedzy Nalią i jej ciotką – Lady Delcią. Niestety nie ma ona ochoty zostać w zamku i mieszkać z nami... szkoda, ale nie dla nas. Poznasz również Majordomusa, który będzie ci pomagał w sprawowaniu opieki na zamkiem i ziemiami.Współczynnik zadowolenia

Decyzje podejmowane przez ciebie będą miały wpływ na popularność wśród poddanych. Im niższa będzie wartość współczynnika rewolty, tym lepiej. Jeżeli będziesz skąpy i surowy – szybko utracisz Twierdzę. Wzrost współczynnika rewolty o 10 pkt ponad stan wyjściowy oznaczać będzie bunt poddanych i wyrzucenie z twierdzy. Dlatego należy uważać na podejmowane decyzje.Podatki

Podatki to kwota, jaką co tydzień otrzymasz od poddanych – 500 sztuk złota. Możemy zlecić Majordomusowi zebranie dodatkowej sumy (jeszcze 500 szt. zł.), jednak współczynnik rewolty wzrośnie o 1 punkt. Pieniądze będą odkładane przez Majordomusa do szafki w bibliotece na I. piętrze.Zadanie I

Jeden z kupców zaopatrujących nasze ziemie został zaatakowany przez bandytów i domaga się odszkodowania oraz rozprawienia się z bandytami grasującymi po naszych ziemiach. Wartość karawany Tolmasa Bendelina wynosi 1000 szt. zł., koszt wynajmu grupy najemników, która rozprawiłaby się z bandytami Majordomus wycenia na 500 szt. zł.. Jeżeli mamy wysoką charyzmę możemy zbić odszkodowanie o połowę i zapłacić tylko 500 szt. zł..

Opcje:

1. Odmówienie zapłaty rekompensaty spowoduje wzrost współczynnika rewolty o 1.

2. Zignorowanie problemów z bandytami również spowoduje wzrost współczynnika rewolty o 1.

3. Przeznaczenie na żołnierzy 250 szt. zł. nie spowoduje zmiany współczynnika rewolty.

4. Przeznaczenie na żołnierzy 500 szt. zł. spowoduje spadek współczynnika rewolty o 1.

Doświadczenie: Bez względu na to czy i ile zapłacimy kupcowi, wydanie 500 szt. zł. na dodatkowych żołnierzy przyniesie nam 15 000 PD. W przypadku mniejszej kwoty punktów doświadczenia nie dostajemy.Zadanie II

Kapitan Cernik przyłapał jednego z gwardzistów na kradzieży. Możemy pozwolić Lastinowi wytłumaczyć się, lub od razu kazać go stracić. W pierwszym przypadku dowiemy się, że jego żona jest ciężko chora.

Opcje:

1. Skazanie Lastina na śmierć spowoduje wzrost współczynnika rewolty o 1 (0 PD).

2. Wyrzucenie Lastina z gwardii nie przyniesie żadnych negatywnych skutków (11500 PD).

3. Okazanie mu wyrozumiałości także nie wpłynie na naszą popularność (15500 PD).

4. Zapłacenie za kurację żony (500 szt. zł.) spowoduje spadek współczynnika rewolty o 1 (0 PD).Zadanie III

Do naszej Twierdzy przybędzie Bolumir – wędrowny kapłan Tempusa. Zaoferuje nam usługi kapelana Twierdzy. Jeżeli się zgodzimy, będziemy mogli go znaleźć w kaplicy na pierwszym piętrze (tam gdzie wcześniej były golemy).

Opcje:

1. Odmowa zatrudnienia nie wpłynie na współczynnik rewolty (11500 PD).

2. Przyjęcie spowoduje spadek współczynnika o 1 punkt (15500 PD).Zadanie IV

W sześć tygodni po objęciu Twierdzy przybędzie z wizytą Lord Roenall. Jeżeli w naszej drużynie mamy Nalię, najpierw trzeba będzie wypełnić jej misje związaną z Isaeą. Lord Roenall żąda audiencji i mamy do wyboru odmówienie mu (zagrozi, że wróci w towarzystwie swoich żołnierzy) lub wysłuchanie go. W tym wypadku zażąda od nas opuszczenia Twierdzy i oddanie jej w jego ręce. Jeżeli się zgodzimy zostaniemy usunięci z terenów Twierdzy bez możliwości powrotu. Możemy też odmówić i wtedy Lord Roenall obieca, że wróci ze swoją armią.Zadanie V

Lord D’Arnise przygarnął kiedyś sierotę pod swoją opiekę. Teraz o jej rękę ubiega się dwóch zalotników - Malvolio i Jessup. Malvolio jest bogaty i zapewni jej dostatnią przyszłość, jednak Chanelle kocha Jessupa. Ponadto Lord D’Arnise obiecał sierocie posag w wysokości 500 szt. zł..

Opcje:

1. Wybranie dla Chanell Malvolia podniesie współczynnik rewolty o 1 punkt (11500 PD).

2. Wybranie Jessupa obniży współczynnik o 1 punkt (15500 PD).

3. Podarowanie posagu w wysokości 100 szt. zł. nie wpłynie na naszą popularność.

4. Podarowanie 500 szt. zł. polepszy nasz wizerunek o 1 punkt.Zadanie VI

Gdy porozmawiamy z Majordomusem, poinformuje nas on, że o audiencję prosi dwóch bankierów. Twierdzą oni, że Lord D’Arnise winny im był 2000 szt. zł.. Jako dowód pokażą pismo z podpisem i pieczątką ojca Nalii. Majordomus stwierdzi, że pieczęć jest autentyczna, ale podczas ataku trolli zginęło wiele rzeczy, w tym właśnie pieczęć. Jeżeli będziesz się opierał przed zapłaceniem, bankierzy zagrożą ściągnięciem długów z naszych poddanych (łącznie 1000 szt. zł.). Postać o wysokiej charyzmie może zbić cenę, jakiej żądają bankierzy do 1000 szt. zł..

Opcje:

1. Odmówenie zapłaty zadłużeń poddanych i rozkaz stracenia bankierów spowodują wzrost współczynnika rewolty o 1 (0 PD).

2. Wyrzucenie bankierów bez spłaty zadłużeń naszych poddanych również podniesie współczynnik rewolty o 1 punkt (0 PD).

3. Zapłacenie bankierom nic nie zmieni (0 PD).

4. Wyrzucenie bankierów połączone ze spłatą zadłużenia farmerów spowoduje spadek współczynnika rewolty o 1 punkt (15500 PD).

5. Również spłata zadłużenia połączona z rozkazem stracenia bankierów za próbę oszustwa spowoduje spadek współczynnika rewolty o 1 punkt (15500 PD).

Doświadczenie: w tej misji zależy od tego czy spłacimy długi poddanych. Wyłożenie 500 szt. zł. da nam 11 500 pkt doświadczenia, natomiast zapłacenie całości czyli 1000 szt. zł. da nam 15 500 pkt doświadczenia.Zadanie VII

Przybędzie do nas posłaniec z wiadomością, że nasze ziemie nawiedziła powódź. Jeżeli nie pojawimy się w twierdzy w ciągu tygodnia, z pomocą przyjdzie Lord Roenall i stracimy twierdzę. Jeżeli się pojawimy, musimy porozmawiać z Majordomusem. Wpuści on tłum zdesperowanych farmerów domagających się audiencji. Okazuje się, że oprócz szkód wyrządzonych przez żywioł trzeba również naprawić wały chroniące przed następnym takim wypadkiem.

Opcje:

1. Odmowa zapłacenia farmerom kosztów naprawy zniszczeń spowoduje wzrost współczynnika rewolty o 5 punktów.

2. Zapłacenie 5000 szt. zł. nie spowoduje żadnej zmiany współczynnika (15 500 PD).

3. Zapłacenie mniej niż 5000 szt. zł. spowoduje wzrost współczynnika rewolty o 5, ale i spadek o 1 na każdy wydany tysiąc. Ilość punktów doświadczenia jakie dostaniemy, zależy w od tego ile wyłożymy - 4500 plus:

Wypłacenie chłopom 1000 szt. zł. - 0 PD

Wypłacenie 2000 szt. zł. - 2500 PD

Wypłacenie 3000 szt. zł. - 4500 PD

Wypłacenie 4000 szt. zł. - 6500 PD

4. Wydanie 2000 szt. zł. na nowy system irygacyjny zmniejszy współczynnik rewolty o 1 punkt.Zadanie VIII

Ponownie przybędzie po nas posłaniec z twierdzy i jeśli w ciągu tygodnia nie wrócimy, wojska Lorda Roenalla przejmą nad nią kontrole. Jeżeli wrócimy na czas, wdamy się w rozmowę z Majordomusem, Nalią i kapitanem Cernickiem. Musimy zabić samego Lorda, dzięki czemu jego armia się rozproszy. Mamy na to określony czas (....). Walka trudna nie będzie - Lord Roenall (12000 PD), strażnik Roenallów - mag (2000 PD), żołnierze Roenallów (1250 PD), straż Roenallów - łucznicy (8000 PD).Zakończenie

Po odparciu ataku zostaniemy oficjalnie ogłoszeni władcami zamku i okolicznych ziem (jako nagrodę otrzymamy 50 000 PD).

Hall of Fame